Kunstig intelligens og interaktiv læring vil forme arbeidslivet

Vil roboter i nær fremtid klare å utføre kompleks bearbeiding av råstoff som i dag kun utføres av mennesker? Hvordan kan dette bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge? Den 4. februar ble den nasjonale konferansen TechFood arrangert av SINTEF Ocean i Trondheim. Konferansen handlet om digitalisering, kunstig intelligens og robotisert automasjon. Marianne Barland