Program og påmelding til TechFood og sluttmøte i iProcess

TechFood Vil roboter i nær fremtid klare å utføre kompleks bearbeiding av råstoff som i dag kun utføres av mennesker? Hvordan kan dette bidra til en mer bærekraftig matproduksjon i Norge? Hva kan robotene gjøre for oss i dag og i morgen? Kan de gjøre kompleks bearbeiding av råstoff som bare mennesker klarer i dag? Hvordan kan det bidra til en mer bærekraftig